Alexe Lebeau

Alexe Lebeau

Enseignant de Yoga - Montreal

16
Novembre
feature

Multi Level - Ashtanga Flow

17:30 - 19:00
 • Styles: Ashtanga /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
23
Novembre
feature

Multi Level - Ashtanga Flow

17:30 - 19:00
 • Styles: Ashtanga /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
30
Novembre
feature

Multi Level - Ashtanga Flow

17:30 - 19:00
 • Styles: Ashtanga /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
07
Decembre
feature

Multi Level - Ashtanga Flow

17:30 - 19:00
 • Styles: Ashtanga /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
14
Decembre
feature

Multi Level - Ashtanga Flow

17:30 - 19:00
 • Styles: Ashtanga /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
15
Decembre
feature

Mouvement organique

13:30 - 15:30
 • Styles: Flow /
 • Type: Atelier
 • /
 • Niveau: Pour tous
21
Decembre
feature

Multi Level - Ashtanga Flow

17:30 - 19:00
 • Styles: Ashtanga /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
28
Decembre
feature

Multi Level - Ashtanga Flow

17:30 - 19:00
 • Styles: Ashtanga /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
04
Janvier
feature

Multi Level - Ashtanga Flow

17:30 - 19:00
 • Styles: Ashtanga /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
11
Janvier
feature

Multi Level - Ashtanga Flow

17:30 - 19:00
 • Styles: Ashtanga /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
Editer mon profil