Prag Pillay

Prag Pillay

Enseignant de Yoga - Montreal

22
Novembre
feature

Dr. Bali method Yoga

18:00 - 19:30
 • Styles: Hatha /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
29
Novembre
feature

Dr. Bali method Yoga

18:00 - 19:30
 • Styles: Hatha /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
06
Decembre
feature

Dr. Bali method Yoga

18:00 - 19:30
 • Styles: Hatha /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
13
Decembre
feature

Dr. Bali method Yoga

18:00 - 19:30
 • Styles: Hatha /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
20
Decembre
feature

Dr. Bali method Yoga

18:00 - 19:30
 • Styles: Hatha /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
27
Decembre
feature

Dr. Bali method Yoga

18:00 - 19:30
 • Styles: Hatha /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
03
Janvier
feature

Dr. Bali method Yoga

18:00 - 19:30
 • Styles: Hatha /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
10
Janvier
feature

Dr. Bali method Yoga

18:00 - 19:30
 • Styles: Hatha /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
17
Janvier
feature

Dr. Bali method Yoga

18:00 - 19:30
 • Styles: Hatha /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
24
Janvier
feature

Dr. Bali method Yoga

18:00 - 19:30
 • Styles: Hatha /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
Editer mon profil