Erina Pompetti

Erina Pompetti

Enseignant de Yoga - Montréal

25
Mai
feature

PowerFlow

10:00 - 11:30
 • Enseignant: Erina Pompetti /
 • Lieu: Machina
 • Styles: Power Yoga /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
27
Mai
feature

PowerFlow

18:30 - 19:30
 • Enseignant: Erina Pompetti /
 • Lieu: Machina
 • Styles: Slow Flow /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
28
Mai
feature

PowerFlow

18:30 - 19:30
 • Enseignant: Erina Pompetti /
 • Lieu: Machina
 • Styles: Power Yoga /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
29
Mai
feature

Yin Yoga

17:45 - 19:00
 • Enseignant: Erina Pompetti /
 • Lieu: Machina
 • Styles: Yin /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
30
Mai
feature

MachinaFlow

18:30 - 19:30
 • Enseignant: Erina Pompetti /
 • Lieu: Machina
31
Mai
feature

Hot Yin 60

18:00 - 19:00
 • Styles: Chaud /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
01
Juin
feature

PowerFlow

10:00 - 11:30
 • Enseignant: Erina Pompetti /
 • Lieu: Machina
 • Styles: Power Yoga /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
03
Juin
feature

PowerFlow

18:30 - 19:30
 • Enseignant: Erina Pompetti /
 • Lieu: Machina
 • Styles: Slow Flow /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
04
Juin
feature

PowerFlow

18:30 - 19:30
 • Enseignant: Erina Pompetti /
 • Lieu: Machina
 • Styles: Power Yoga /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
05
Juin
feature

MachinaFlow

12:00 - 13:00
 • Enseignant: Erina Pompetti /
 • Lieu: Machina
Editer mon profil