Alice Fiuza

Alice Fiuza

Enseignant de Yoga - Montreal

29
Mai
feature

Kundalini Tous Niveau - All Level

10:00 - 11:30
 • Styles: Kundalini /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
05
Juin
feature

Kundalini Tous Niveau - All Level

10:00 - 11:30
 • Styles: Kundalini /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
12
Juin
feature

Kundalini Tous Niveau - All Level

10:00 - 11:30
 • Styles: Kundalini /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
19
Juin
feature

Kundalini Tous Niveau - All Level

10:00 - 11:30
 • Styles: Kundalini /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
26
Juin
feature

Kundalini Tous Niveau - All Level

10:00 - 11:30
 • Styles: Kundalini /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
03
Juillet
feature

Kundalini Tous Niveau - All Level

10:00 - 11:30
 • Styles: Kundalini /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
10
Juillet
feature

Kundalini Tous Niveau - All Level

10:00 - 11:30
 • Styles: Kundalini /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
17
Juillet
feature

Kundalini Tous Niveau - All Level

10:00 - 11:30
 • Styles: Kundalini /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
24
Juillet
feature

Kundalini Tous Niveau - All Level

10:00 - 11:30
 • Styles: Kundalini /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
31
Juillet
feature

Kundalini Tous Niveau - All Level

10:00 - 11:30
 • Styles: Kundalini /
 • Type: Classe
 • /
 • Niveau: Pour tous
Editer mon profil