Athena Vassilatos

Athena Vassilatos

Enseignant de Yoga - Montreal

26
Juin
feature

Power Yoga

19:30 - 20:45
  • Styles: Power Yoga /
  • Type: Classe
  • /
  • Niveau: Intermédiaire
Editer mon profil